top of page

Kunder og Partnere

Jeg jobber tett og personlig med mine oppdragsgivere og skillet mellom kunde og partner er glidende. På denne siden presenterer jeg miljøer jeg er engasjert i. Flere av disse besitter kompetanse og verdier som gjør dem særdeles relevante som bidragsytere i oppdrag der min egen kompetanse med fordel kan styrkes og utvides med ressurser som deler mitt verdisett og syn på hvordan kunderelasjoner bygges og ivaretas

abcb-logo-mailsign.jpg

abcb

abcb helps tech companies scale and enter new markets

InXight

InXight er et norsk programvareselskap med fokus på smartere styring av bedrifter. Gjennom å tilgjengeliggjøre oppdaterte data bidrar vi til bedre innsikt og kontroll på alle nivåer, bl.a. ved hjelp av AI og automatisering av sentrale bedriftsprosesser

Kopi av inxight-black-with-tagline_edite
stasø logo.jpg

stasø forretningsutvikling

Stasø Forretningsutvikling leverer kompetanse og kapasitet til generell forretningsutvikling.  Utgangspunktet vil alltid være basert på markeds-, og kundeorientert merkevarebygging, og forvaltning. 

 

Stasøs kunder er gründere, eiere og ledere som ønsker å utvikle og forsterke struktur, mertodikk og prosesser basert på erkjennelsen av at merkevarer bygges minst like på mye på god ledelse som markedsføring

kr - im

Kr-Im fokuserer på SMB markedet og vil bidra til at virksomheten når sine mål ved;

  • en tydelig strategi

  • ledere som kan lede og ved det styre virksomheten

  • motiverte og lojale medarbeidere

  • strategisk rekruttering

KR-IM 2 In Color CMYK.jpg
bottom of page