top of page

Om ØVC

Jeg startet ØVC av flere grunner, men primært for å stå på egne ben og selv kunne velge hvilke deler av min erfaring og kunnskap jeg kan omsette til nytte for bedrifter og enkeltpersoner.

Etter en lengre prosess er det særlig tre områder som har utkrystallisert seg:

  • Endringsledelse - planlegging og gjennomføring av endringsprosesser

  • Lag- og kulturbygging

  • Internkommunikasjon som strategisk verktøy

Litt på siden kanskje men med flere titalls besøk på Svalbard har jeg samlet arktiske opplevelser og erfaring i hopetall. Derfor kan jeg også bidra med råd og dåd fordi som har lyst på et arktisk eventyr. Les mer om dette her. 

Øystein V_edited.jpg

Tjenester

Jeg er tilgjengelig for følgende typer engasjement 

spindelvev i dugg-50.jpg

Interimsledelse

Jeg er tilgjengelig for kortere og lengre heltids-oppdrag i ulike lederroller

arctic adeventure gone off the rails.tiff

Konsulenttjenester

 Bistand i konkrete prosesser og prosjekter hvor behovet for kompetanse og kapasitet i egen organisasjon er begrenset

skarp ørn.jpg

Personlig rådgivning

Som rådgiver eller samtalepartner i forhold til oppdragsgivers egen rolle.

bottom of page